Helbredstillæg

Helbredstillæg:

Helbredstillæg kan søges af folkepencionister og førtidspencionister tilkendt pension efter reglerne fra før 2003 og dermed omfattet af lov om højeser, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspencion med begrænsede indtægter ud over pencionen og med begrænset likvid formue.

Regler om formue:

Helbredstillæg kan ydes, hvis din og din evt. ægtefælle/ samlevers samlede likvide formue er under 78.900 kr. ( år 2013). Ved likvid formue forstås indestående i pengeinstitut, værdipapirer, investeringsforeningsbeviser, andre værdipapirer også værdipapirer i udlandet, og kontante penge.